מכונות Semiautomatic die bonders & die sorters.התקנים להוצאת ידנית של שבבים מווייפר.

מכונות Semiautomatic die bonders & die sorters.התקנים להוצאת ידנית של שבבים מווייפר.