מערכות אוטומטיות להרכבות ובדיקות על פי מפרט לקוח. מערכות למדידת ומיון שבבים, הרכבות מכלולים ובדיקות אופטיות אוטומטיות

מערכות אוטומטיות להרכבות ובדיקות על פי מפרט לקוח. מערכות למדידת ומיון שבבים, הרכבות מכלולים ובדיקות אופטיות אוטומטיות