מערכות אוטומטיות להרכבת מיקרו מראות ועדשות בקיבוע פסיבי ואקטיבי. מערכות להלחמות הרכבות ובדיקת רכיבי לייזר

מערכות אוטומטיות להרכבת מיקרו מראות ועדשות בקיבוע פסיבי ואקטיבי. מערכות להלחמות הרכבות ובדיקת רכיבי לייזר