מערכות לבדיקות כוחות משיכה וגזירה (pull & shear testing), חוזק ותכונות נוספות של חומרים.

מערכות לבדיקות כוחות משיכה וגזירה (pull & shear testing), חוזק ותכונות נוספות של חומרים.