מערכות פלאזמה לטיפול פני שטח, ניקוי וציפוי ננומטרי – ®NANOFICS

מערכות פלאזמה לטיפול פני שטח, ניקוי וציפוי ננומטרי – ®NANOFICS